عسل تغذیه ای چیست؟

>>>عسل تغذیه ای چیست؟

عسل تغذیه ای چیست؟

عسل تغذیه ای چیست؟

عسلي كه با نام تقلبي ميشناسيم در واقع همان عسل تغذيه شده با شكر هست كه بعد از درست كردن شربت داخل كندو قرار داده ميشود و آن را زنبورها ذخيره ميكنند اما نكته اينجاست كه زنبور عسل چه از شهد گلها و چه از شربت تغذيه شود مهم آن آنزيمي است كه زنبور عسل از ترشحات غدد داخلي اش به آن اضافه ميكند. در اصل عسل شكر خورده هم اين خواص رادارد اما جالب اينجاست كه بدليل افكار غلطي كه بين مردم رواج يافته و تا كنون كسي هم براي توجيه افكار مردم كاري نكرده است اينكه عسل تنها شيريني دنيا است كه بطور طبيعي مايع ميباشد حال اگر شرايطش فراهم شود بسرعت به حالت جامد در مي آيد و چون مردم ايران اين تغيير را دليل تقلبي بودن عسل ميدانند به همين دليل زنبور داران و كارخانه جات بدليل آنكه عسل بسته بندي شده آنها شكرك نزند آن را داخل دستگاه تصفيه عسل مي ريزند و در حدود ۸۰ درجه و به مدت تقريبا ۶ الي ۱۰ ساعت حرارت مي دهند بعد از آن حرارت آن را بسته بندي نموده و به فروش ميرسانند و شايد چند سال هم شكرك نزند اما مهم اينجاست كه بعد از آن حرارت كليه خواص دارويي وغذايي عسل از بين رفته و ارزش غذايي آن كمتر از چاي شيرين ميشود.

بدست |۱۳۹۷-۵-۶ ۱۷:۲۶:۲۱ +۰۴:۳۰آذر ۲۱ام, ۱۳۹۶|عسل, عسل شناسی|بدون ديدگاه

درباره نویسنده:

ثبت ديدگاه