آمیلاز چیست ؟

>>>آمیلاز چیست ؟

آمیلاز چیست ؟

آنزیم

آنزیم ها مواد پیچیده ای هستند که در سلولهای زنده تشکیل می شوند.

 

عسل خام

عسل خام عسلی است که هیچگاه تحت تاثیر حرارت قرار نگرفته باشد. زنبورها آنزیم هایی را واردعسل می کنند که درعسل خام پیدا می شود. به دلیل تفاوت منابع شهد، فعالیت های آنزیمی در عسل های مختلف متفاوت است. عسل خام به صورت جامد (رس کرده ) وکریستالی وجود دارد لذا اگرحرارت دیده باشد به صورت مایعی در می آید که خواص مفید آنزیمی خود از جمله دیاستاز (آمیلاز)را از دست می دهد.

 

آمیلاز چیست؟

آمیلاز چیست؟

آنزیم های عسل خام

  • دیاستاز (Diastase)
  • اینور تاز (Invertase)
  • کاتالاز (Catalse)
  • گلوکزاکسیداز (Glucose oxidase)

آنزیم دیاستاز(آمیلاز) در عسل
بنابر دستورالعمل اتحادیه ی اروپا هر عسل خوراکی معیارهایی دارد که یکی از آن ها میزان دیاستاز (آمیلاز) در عسل می باشد. دیاستاز آنزیمی است که باعث شکرک زدن عسل طبیعی می شود این آنزیم در بزاق زنبور عسل موجود است و وجودش در عسل طبیعی حتمی است ونشانه ی تازگی عسل است وهر چقدر عسل قدیمی تر باشد یا حرارت ببیند آمیلاز موجود در عسل کم تر است یا از بین می رود. اگر ازعسل در غذاهای نشاسته ای استفاده شود دیاستاز(آمیلاز)موجود در آن باعث عدم چسبندگی در غذا می شود.

 

منبع: http://www.enzyme-facts.com

 

بدست |۱۳۹۷-۵-۶ ۱۷:۰۴:۳۵ +۰۴:۳۰مرداد ۳ام, ۱۳۹۷|عسل, عسل شناسی|بدون ديدگاه

درباره نویسنده:

ثبت ديدگاه